Проектиране

Фирма "Меткон"  разполага с проектантски екип включващ следните специалности :
     - електрообзавеждане;
     - машинно технологична;
     - архитектура;
     - ВИК;
     - автоматика;
     - ОВ;
     - конструктивна и вертикална планировка.