Стенни панели

 Самоносещ метален панел с PUR изолация за употреба в промишлени и   бизнес сгради, нулеви хладилни помещения, както и за всякакви преградни   стени.

        Основни технически сертификати на продукта:
        Zulassung Dibt Z - 10.4 - 241.
        Avis Tecnique CSTB AT - 2/05 - 152.

        ВАЖНО: При монтаж следва да се обърне внимание на правилното поставяне на боядисаната страна:

        СТРАНТА, МАРКИРАНА С "INTERNAL" ТРЯБВА ДА БЪДЕ С ЛИЦЕ КЪМ   ВЪТРЕШНОСТТА.