Покривни панели

 Самоносещ метален панел с PUR изолация за наклонени

  покриви с наклон минимум 7%.
        Вътрешната страна може да бъде също така от:
          - Алуминиево фолио
          - Картонена подложка

        Основни технически разрешителни за продукта:
          - Zulassung Dibt Z - 10.4 - 241.
          - Avis Tecnique CSTB AT - 2/05 - 1160.