Продукти

Млекопреработване

Проектиране

Транспортно оборудване


Ние предлагаме редлери, елватори, ленти, измитащи шнекове...

Метални конструкции


Метални профили, изграждане на метални конструкции за сгради и производствени халета...

Месопреработване

Изолационни панели

Силози


Силози с плоско и конусовидно дъно, правоъгълни, бункери за фуражи...

Животновъдно оборудване

Оборудване за Овцевъдсвото,
Говедовъдството,Синевъдството и Птицевъдството

Стоманени резервоари

Монтаж и пуск. в експлоатация

Пристанищни терминали

Пристанищни терминали от 1 и 2 тип, верижни и релсови...

Фуражни цехове


Фуражни цехове до 1 тон на час
Фуражни цехове до 4-5 тона на час
Фуражни цехове до 10 тона на час